Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Cymorth/Support

Cymorth â'r Gymraeg/Support with Welsh

Gwyliwch a chymerwch rhan y fideos isod am gymorth gyda seinio, darllen a deall y geiriau allweddol Cymraeg cyntaf.

Watch and take part in the below videos to get help in sounding out, reading and understanding the first Welsh key words.

Llyfrau Tric a Chlic

https://tricachlic.cymru/en/books

Geiriau Allweddol 1 / Key Words 1

Still image for this video

Geiriau Allweddol 2 / Key Words 2

Still image for this video

Geiriau Allweddol 2b/ Key Words 2b

Still image for this video

Geiriau Allweddol 3/ Key Words 3

Still image for this video

Geiriau Allweddol 3b/ Key Words 3b

Still image for this video

Geiriau Allweddol 4a/ Key Words 4a

Still image for this video

Geiriau Allweddol 4b/ Key Words 4b

Still image for this video

Geiriau Allweddol 4c/ Key Words 4c

Still image for this video

Geiriau Allweddol 5/ Key Words 5

Still image for this video

Ffurfio rhifau

Still image for this video

Tric a Chlic Cam Melyn

Still image for this video
Dysgwch sain set o lythrennau a sut i'w rhoi at ei gilydd i greu gair.

Ffurfio Llythrennau Tric a Chlic Melyn

Still image for this video

Tric a Chlic Cam Glas

Still image for this video
Dysgwch sain set o lythrennau a sut i'w rhoi at ei gilydd i greu gair.

Ffurfio llythrennau Tric a Chlic Glas

Still image for this video

Tric a Chlic Cam Gwyrdd

Still image for this video
Dysgwch sain set o lythrennau a sut i'w rhoi at ei gilydd i greu gair.

Ffurfio Llythrennau Tric a Chlic Pinc a Gwyrdd

Still image for this video

Tric a Chlic Cam Pinc

Still image for this video
Dysgwch sain set o lythrennau a sut i'w rhoi at ei gilydd i greu gair.

Tric a Chlic Llwyd

Still image for this video

Tric a Chlic Porffor

Still image for this video

Tric a Chlic Hufen

Still image for this video

Tric a Chlic Oren

Still image for this video
Top