Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Siarter Iaith

Anturiaethau Seren a Sbarc yn Wrecsam - creuwyd gan ddisgyblion blwyddyn 1 a 2 o ysgolion cynradd clwstwr Morgan Llwyd

Welsh language Charter Framework / Siarter Iaith (with subtitles)

An introduction to the Welsh Language Charter Framework/Cyflwyniad i Fframwaith y Siarter Iaith Gymraeg.

Seren a Sbarc

Mae Seren a Sbarc wedi dechrau ar ei thaith o anturiaethau. Maen nhw’n dod adref gydag un plentyn o bob dosbarth am y penwythnos.Rydym yn edrych ymlaen at weld beth ydych yn gwneud hefo nhw. 

 

Seren and Sbarc have started their adventure already! They will be sent home with one child from each class each week for an adventure. We look forward to finding out what they get up to!

Clwb Carioci

Gemau Buarth

Plant y Cyfnod Sylfaen yn datblygu geirfa drwy chwarae gemau traddodiadol Cymreig.
Foundation Phase children developing their language skills by playing traditional Welsh games.

Patrwm Yr Wythnos

Mae 'Patrwm yr wythnos' yn cael eu cyflwyno i’r ysgol gyfan ar ddydd Llun. 

A new language pattern is introduced to the school on a Monday. 

Gwasanaeth Criw Cymraeg

Dyma'r Criw Cymraeg yn cyflwyno'r Siarter Gymraeg i'r ysgol yn ystod Gwasanaeth. Da iawn blantos.

 

Here is the Criw Cymraeg introducing the Welsh Charter to the school during Assembly.

Iaith Pob Dydd /Everyday Welsh

Top