Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Ffrindiau Ysgol Min y Ddôl

Croeso i'r adran Ffrindiau! Dyma lle byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am bopeth sy'n mynd ymlaen drwy gefnogaeth ein prif grŵp codi arian.

 

Welcome to the Ffrindiau section! This is where we will keep you up to date with all that is going on with our school's number one support and fundraising group.

Ffrindiau Ysgol Min y Ddol

Diolch i'n cymuned ysgol am gefnogi Ffair Nadolig Ffrindiau. Bydd yr arian a godir yn sicrhau llawer o hwyl i'r plant yn y flwyddyn newydd.

 

 

Thank you to our wonderful school community for supporting the Ffrindiau Christmas Fayre. The money raised will ensure a lot of fun for the children in the New Year.

Panto Sinderela

Diolch i Ffrindiau am fore llawn hwyl yn gwylio Panto Sinderela.

Thank you to Ffrindiau for a fun filled morning watching the Cinderella Panto. 

Disgo yr Hydref

Diolch i Ffrindiau am Disgo'r Hydref, cafwyd hwyl gan bawb!

Thank you to Ffrindiau for the Autumn Disgo, fun was had by all!

Cyllideb Ffrindiau 2020 - 2021/Ffrindiau Finances 2020 - 2021

Top