Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Diogelu Plant/Child Protection

Isod mae rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol ynglŷn ag Amddiffyn a Diogelu Plant yn ein hysgol.

 

Please find below some information regarding Child Protection and Safeguarding at our school. 

Top