Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Gazette Gwener

Dyma ein 'Gazette Gwener' sydd yn hysbysu i'n rhieni a'n gymuned llwyddiannau'r plant dros yr wythnos. Mae'r Gazette yn cynnwys newyddion a digwyddiadau, rhestr o blant ser yr wythnos, Cymro/Cymraes yr wythnos, diweddariad gan ein cynghorau Eco ac Ysgol, digwyddiadau Ffrindiau a hefyd cofnod wythnosol o bresenoldeb pob dosbarth! 

 

This is our 'Friday Gazette' which informs our parents and community of the children's successes over the week. The Gazette includes news and events, list of children who are stars of the week, Welsh speaker of the week, updates from both our Eco and School council, Ffrindiau events and also a podium of each class's attendance for the week! 

Gazette Gwener Ebrill/April's Gazette Gwener

Gazette Gwener Mawrth/March's Gazette Gwener

Gazette Gwener Chwefror/February's Gazette Gwener

Gazette Gwener Ionawr/January's Gazette Gwener

Gazette Gwener Rhagfyr/December's Gazette Gwener

Gazette Gwener Tachwedd/November's Friday Gazette

Gazette Gwener Hydref/October's Gazette Gwener

Gazette Gwener Medi/September's Gazette Gwener

Gazette Gwener Gorffennaf/July's Gazette Gwener

Gazette Gwener Ebrill/April's Gazette Gwener

Gazette Gwener Mawrth/March's Gazette Gwener

Gazette Gwener Chwefror/February's Gazette Gwener

Gazette Gwener Ionawr/January's Friday Gazette

Gazette Gwener Rhagfyr/December's Friday Gazette

Gazette Gwener Tachwedd/November's Friday Gazette

Gazette Gwener Hydref/October's Friday Gazette

Gazette Gwener o Fis Medi/September's Friday Gazette

Top