Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Prospectws / Prospectus

Mae'n prosbectws ar gael isod neu, os byddai'n well gennych, mae copi caled ar gael o'r swyddfa'r ysgol. 

 

Our prospectus is available to peruse below or, should you prefer, a hard copy is available from the school office.   

Prosbectws 2023-2024/Prospectus 2023-2024

Gweler isod yr holl gefnogaeth ac ymyrraethau ychwanegol rydym yn eu cynnig yn Ysgol Min y Ddol i sicrhau bod anghenion ein disgyblion yn cael eu diwallu, eu bod yn barod i ddysgu ac yn cael eu cefnogi i wneud eu gorau glas. 

 

Please see below all the additional support and interventions we offer at Ysgol Min y Ddol to ensure our pupils needs are met, they are ready to learn and are best supported to do their very best. 

Llyfryn Ymyrraethau Ysgol Min y Ddol/Ysgol Min y Ddol Interventions Booklet

Top