Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Hysbysiad Preifatrwydd/Privacy Notice

Dyma bolisi preifatrwydd Ysgol Min y Ddôl. Mae'n ddogfen gyfreithiol sy'n datgelu'r ffyrdd rydyn ni'n casglu, defnyddio, datgelu a rheoli eich data personol chi a'ch plant. Mae'r ddogfen yn eich hysbysu pa wybodaeth benodol sy'n cael ei chasglu, ac a yw'n cael ei chadw'n gyfrinachol neu'n cael ei rhannu â phartneriaid / asiantaethau allanol.

 

This is Ysgol Min y Ddôl’s privacy policy. It is a legal document that discloses the ways we gather, use, disclose, and manage your and your children’s personal data. The document informs you what specific information is collected, and whether it is kept confidential or shared with partners/outside agencies.

Top