Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Eco-sgolion

Mae'r cyngor eco yn eich croesawu i'w tudalen.

Helo a chroeso,

 

Ein targedau y flwyddyn yma (2022 - 2023) yw:

 

  • I blannu mwy o flodau a phlanhigion ar dir yr ysgol.
  • I arbed ynni drwy'r ysgol.
  • I ailgylchu yn mwy effeithiol. 

 

Os ydych chi'n gallu ein cefnogi neu'n gwybod am unrhyw un a all, cysylltwch a ni gan y byddwn yn ddiolchgar iawn o'r cymorth. Diolch.

 

Yn gywir,

Cyngor Eco 

 

Hello and welcome,

 

Our targets this year (2022 - 2023) are:

 

  • To plant more flowers and plants on the school grounds.
  • To save more energy throughout the school.
  • To recycle more effectively 

 

If you are able to support us or you know of someone who can, please get in touch with us as we'd be very grateful of the support. Thank you.

 

Regards,

The Eco Council 

Da iawn Ysgol Min y Ddôl am adnewyddu ein 4ydd wobr platinwm Ionawr 2023

Prosiect eco eleni yw datblygu gardd bywyd gwyllt ar dir yr ysgol.

Top