Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Sgriblo wrth i ni wiglo

Motor Skills - Squiggle Whilst You Wiggle Part 1

Mae Shonette a'r Criw yn dangos y tri symudiad cyntaf yn y dull addysgu sgriblo wrth wiglo ar gyfer ysgrifennu.
Shonette and the Spread the Happiness Crew demonstrate the first three moves in the Squiggle Whilst You Wiggle teaching method for writing.

Sesiwn sgriblo wrth i ni wiglo plant Meithrin

Still image for this video

Top