Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Dosbarth Derwen

Croeso i dudalen Dosbarth Derwen

Welcome to Dosbarth Derwen's page

 

 

Amdanom ni / About us

Athro - Mr Tom Evison

Cymhorthydd dosbarth - Miss Kelly Jones

 

Mae gennym ni 28 o blant yn nosbarth Derwen, cymysgedd o flwyddyn 5 a 6. Rydym yn ddosbarth cyfeillgar, helpgar a gweithgar sydd wastad yn trio ein gorau ym mhob tasg. 

 

We have 28 children in the class from years 5 and 6. We are a friendly, helpful and hard working class who always try our best in every task. 

 

 

Ar y dudalen yma, gallwch ddysgu mwy am ein dosbarth a mi fydd lluniau yn cael eu hychwanegu o wahanol weithgareddau rydym wedi bod yn gwneud yn y dosbarth a thu hwnt.

 

On this page you will be able to learn more about our class and pictures will be added of various activities we have been doing, both in the class and beyond.

Themau / Topics 2023-24

Tymor yr Hydref: Llygredd y Mor (Iechyd a Lles)

Tymor y Gwanwyn: Dyniaethau

Tymor yr Haf: Celfyddydau

 

Autumn term: Ocean Pollution (Health and Wellbeing)

Spring Term: Humanities

Summer Term: Creative Arts

 

Pethau i'w cofio / Things to remember

 

Addysg Gorfforol - Pob dydd Mawrth

Cofiwch ddod i'r ysgol yn eich gwisg ymarfer corff pob dydd Mawrth.

 

Physical Education - Every Tuesday

Remember to come to school in your PE kit every Tuesday.

 

 

Bag darllen

 

Cofiwch i ddod a'ch bag darllen i'r ysgol pob dydd. Mae'n bwysig ymarfer darllen adref, ac eich sillafu. Bydd gweithgareddau pob bore i gefnogi eich dysgu.

 

Reading Folder

Remember to bring your reading bag to school every day. It is important to practice reading at home, and your spelling. There will be activities every morning to support your learning.

__________________________________________________________________________________________

 

Top