Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Deunyddiau Darllen /Reading Material

Gweler isod gyfres o lyfrau darllen cyfrwng Cymraeg sy'n addas ar gyfer ystod o oedrannau, yn dibynnu ar allu a hoffter. 

 

Please find below a series of Welsh medium reading books from 'Coeden Ddarllen Rhydychen', suitable for a range of ages, dependent on ability and preference. 

Top