Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Manylion Cyswllt / Contact Details

Mae yna groeso cynnes i chi bob amser yn Ysgol Min y Ddôl. Os hoffech ragor o wybodaeth, ymweld â'r ysgol neu sgwrs, cysylltwch â ni i drefnu amser cytûn. Diolch smiley

 

There’s always a warm welcome for you in Ysgol Min y Ddôl. If you require further information, a visit to the school or a chat then please contact us to arrange a mutual agreed time. Thank you smiley

Cyfeiriad/Address:

 

Ysgol Min y Ddôl

Lôn Plas Kynaston

Cefn Mawr

Wrecsam

LL14 3PY

 

E-bost / E-mail: mailbox@minyddol-pri.wrexham.sch.uk

 

Facebook (tudaen caedig ar gyfer rhieni yn unig/closed page for parents only): Ysgol Min y Ddôl

 

X: @YsgolMinyDdol

 

Ffôn / Tel: 01978 820903

Top