Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Astudiaeth Achos 'Gohebiaeth' Llywodraeth Cymru/Welsh Government 'Communication' Case Study

Dyma fideo am ein gohebiaeth effeithiol gyda'n rhieni gofynwyd Lywodraeth Cymru a GwE i ni greu a rhannu ag eraill. Mae'r fideo hefyd ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru. 

 

The Welsh Government and our regional consortia, GwE asked for our participation in sharing how we effectively communicate with parents. Here is a video that is also available on the Welsh Government's website.  

Top