Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Mes Bach

Croeso i Ddosbarth Mês Bach

Athrawon - Mrs Ruth Morris 

Cymhorthydd dosbarth - Mrs Melanie Jackson

 

Croeso i dudalen dosbarth Meithrin. Yma cewch weld lluniau o weithagreddau gwahanol rydym yn gwneud yma yn nosbarth Mês Bach i gyfoethogi'r dysgu â hwyl a sbri! Rydym wrth ein boddau yn gweithio gyda plant yn y blynyddoedd cynnar ac yn credu yn gryf yn yr egwyddorion o ddysgu trwy chwarae a gweithio gymaint ac y fedrwn ni yn yr awyr agored.  

 

 

Mrs Morris

Still image for this video

Meithrin 2024-2024

Pethau i gofio/ Things to Remember

 

Ymweliad Llyfrgell 

Bob bore Gwener byddwn yn ymweld â Llyfrgell Cefn Mawr. Bydd eich plentyn yn gallu cymryd llyfr a dod ag ef adref i'w rannu gyda chi'ch hun. Dychwelwch y llyfr i'r ysgol yr wythnos ganlynol yn barod ar gyfer ein hymweliad nesaf.

 

Library visit

Every Friday morning we will visit Cefn Mawr Library. Your child will be able to take out a book and bring it home to share with yourselves. Please return the book to school the following week ready for our next visit.

 

-------------------------------------------------------------------------

Addysg Gorfforol - Bore Dydd Llun

Cofiwch ddod i ysgol yn eich gwisg ymarfer corff

 

Physical Education - Monday morning

Remember to wear your PE kit to school


Mercher Mwdlyd- Pob Dydd Mercher

Cofiwch ddod yn eich dillad tu allan.


Welly Wednesday - Every Wednesday

 Remember to wear your outdoor clothing

-------------------------------------------------------------------------

 

Themau/Topic 2023-2024

Tymor yr Hydref/Autumn Term - Pan fyddaf yn hŷn/When I'm older

Ffurfio rhifau

Still image for this video

Ffurfio llythrennau tric a chlic melyn

Still image for this video

Ffurfio llythrennau Tric a Chlic glas

Still image for this video

Dewch i ddysgu am siapiau

Still image for this video
Adnoddau i rieni. Resources for parents
Top