Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Caneuon Cymraeg

Yn y dosbarth, bydd eich plentyn yn clywed llawer o ganeuon Cymraeg ac yn mwynhau ymuno â nhw. Y mwy maent yn eu clywed, y mwyaf cyfarwydd wnaethant nhw ddod â'r iaith. Gallwch ffeindio llawer o ganeuon Cymraeg ar Youtube!
 

In class, your child will hear lots of welsh songs and will enjoy joining in with them. The more they hear, the more familiar they will become with the language. You can find lots of welsh songs on Youtube!

Awr o Ganeuon Cyw | Welsh Songs for Children | S4C

Top