Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Clwb yr Urdd

Mae Clwb yr Urdd pob nos Fercher o 3.05yh - 4.15yh yn nhymor yr Hydref a'r Gwanwyn yn unig. Mae angen i'r plant ymaelodi i fynychu'r clwb a mae hefyd disgwyl iddyn nhw gystadlu yn y nifer fawr o gystadlaethau sydd ar gael.

 

Urdd club is on every Wednesday from 3.05pm - 4.15pm during Autumn and Spring term only. The childrn need to become members to access the club and there is an expectation that they compete in the various competitions that are on offer.

 

Dyma gip golwg o'n gwaith Mor a Mynydd y tymor yma... Rydym wedi arbrofi gyda nifer o gyfryngau, wedi ymarfer canu ac adrodd gyda'n gwirfoddolwyr, wedi derbyn ein bathodynau arbenning Mr Urdd ac wedi dathlu ein llwyddiannau drwy cael parti ar ddiwedd y tymor.

Top